Nowe katechizmy do nauki religii dla klasy II 2021

W ostatnich dniach maja 2021ukazały się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu oraz kieleckiego wydawnictwa Jedność najnowsze podręczniki do religii przeznaczone dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej. Katechizmy te zostały zredagowane i opracowane w oparciu o najnowszy program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach z roku 2018.

Pierwszy zatytułowany został „Bóg daje nam swojego Syna – Jezusa„. Zgodnie z programem nauczania religii w podręczniku tym akcentuje się Osobę Jezusa Chrystusa – Syna Bożego jako przyjaciela człowieka, Króla wszechświata, a także rolę Ducha Świętego w budowaniu królestwa Bożego.


Książka do religii dla dzieci klasy II szkoły Podstawowej – Bóg daje nam swojego Syna Jezusa Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu.

Celem katechezy na tym poziomie edukacji jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania. Katecheza na tym etapie jest wprowadzeniem w podstawowe treści wiary raz budzeniem zaufania do Boga. Źródłem poznania są w szczególności Biblia, liturgia oraz doświadczeniu uczniów.

Katecheza skoncentrowana na Osobie i nauczaniu Jezusa Chrystusa ma wspomagać ucznia w budowaniu systemu wartości, kształtowaniu postaw zgodnych z wyznawaną wiarą oraz świętowaniu zbawczych wydarzeń w roku liturgicznym.

Drugi katechizm Odkrywam królestwo Boże wydawnictwa Jedność w Kielcach oparty na tej samej podstawie programowej z 2018 roku stanowi pomoc w odkrywaniu bezinteresownej i bezwarunkowej miłości Boga oraz otwieraniu się na tę miłość.


Podręcznik – katechizm Odkrywam królestwo Boże dla II klasy szkoły podstawowej. Najnowsze wydanie katechizmu z 2021 roku zgodne z nową podstawa programową,  program nr AZ­1­01/18 z dn. 19 IX 2018

W katechezie na tym etapie należy wyjść od ukazania Jezusa, który jest umiłowanym Synem Boga Ojca, przybliżyć Jezusa jako najlepszego przyjaciela każdego człowieka, wskazać na założone przez Chrystusa królestwo jako królestwo miłości, przekazać uczniom zaproszenie do pracy w królestwie Jezusa Chrystusa i wreszcie ukazać Ducha Świętego, którego Jezus zesłał po swoim wniebowstąpieniu jako dar dla wierzących.

Po ukończeniu nauki religii w II Klasie Szkoły Podstawowej uczeń powinien potrafić wymienić najważniejsze cechy przyjaźni między ludźmi i odnieść je do Jezusa, ukazać związek między obchodami świąt Bożego Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego a obecnością w nich Jezusa, wskazać w jaki sposób może wyrazić Jezusowi wdzięczność za Jego ofiary.