modlitwa

Nowe katechizmy do nauki religii dla klasy II 2021

W ostatnich dniach maja 2021ukazały się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu oraz kieleckiego wydawnictwa Jedność najnowsze podręczniki do religii przeznaczone dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej. Katechizmy te zostały zredagowane i opracowane w oparciu o najnowszy program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach z roku 2018. Pierwszy zatytułowany został „Bóg daje nam swojego Syna …

Eucharystia i rodzina

Od lat próbuję zrozumieć duchowe znaczenie Eucharystii dla życia rodzinnego. Myślę, że może się ono przejawiać w nieskończenie wielu odsłonach, gdyż Bóg swoją łaską dostosowuje się do człowieka, jego wrażliwości, przeżyć i osobowości.  Moje zaangażowanie w Ruchu Światło-Życie, w duszpasterstwie akademickim i Odnowie w Duchu Świętym zawsze wiązało się z liturgią. Interesowałem się nią i …

Zamieniam się w słuch

Chrześcijański sens modlitwy ściśle wiąże się z tajemnicą Chrystusa Jezusa. Dlatego rozważając modlitwę jako drogę, nie można nie wspomnieć o Jego słowach: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6).  Słowa te sprawdzają się szczególnie w świetle modlitwy. Jeśli jest ona drogą, to dlatego, że samo życie jest drogą. Z tego wynika najpierw określona prawda: …

Potrzeba tylko jednego

Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele  (…). Maria obrała najlepszą cząstkę.  (Łk 10, 41-42). Jezus jest uroczyście podejmowany przez zaprzyjaźnioną rodzinę. Ta pełna pogody i pokoju scena była częstym motywem płócien od Tintoretta w XVI w. (Monako) po Velazqueza w 1617 r. (National Gallery w Londynie) i od Vermeera w 1653 r. (Edynburg) …

Łapanie Boga na gorącym uczynku

O dorosłych przygotowujących się do chrztu w rozmowie z ks. Tomaszem Jaklewiczem mówi s. Adelajda Sielepin CHR. Ilu ludziom pomogły Siostry przygotować się do chrztu?  W ciągu 17 lat uzbierałoby się ponad 200 osób, którym towarzyszyłyśmy w tej drodze, a w tym roku chrzest przyjmie 8 katechumenów.  Skąd się wziął katechumenat w Krakowie?  Najpierw były …

GRZECH

Celem demona wcale nie jest ujawnienie jego właściwego o działania. On wszystko robi, aby ukryć największe źródło cierpienia człowieka. Zniewolenie dręczenie złego ducha nie jest największym złem, które może zaszkodzić człowiekowi. Opętany z Gerazy mógł zostać zniewolony, bo być może lekceważył Boga i lekceważąco poddał się grzechowi. Największym zagrożeniem dla zbawienia człowieka jest grzech i …

Współczucie

Odczuwanie wspólnie z innymi Zdolność do wczuwania się w stan wewnętrzny bliźnich stanowi ważną umiejętność człowieka i jest warunkiem odczuwania współczucia. W okresie nazizmu w Niemczech współczucie było źle widziane. „Chwała wszystkiemu, co czyni twardym!” – brzmiało jedno z popularnych haseł tej maskulinistycznej ideologii. Od członków społeczeństwa domagano się dystansu do własnych uczuć i rezygnacji …

Uraza

Wewnętrzny bunt W rozmowach z osobami, którym towarzyszę, słyszę często stwierdzenie: „Czuję się urażony”. Urazić kogoś oznacza znieważyć go, zranić, zadać mu cierpienie, zaszkodzić mu. Uczucie urazy jest reakcją na czyjeś raniące słowa, obraźliwe gesty, krzywdzące postępowanie. Język niemiecki wiąże urazę z chorobą: gdy spotka mnie uraza (Kränkung). czuję się, jakbym był chory (krank) – …

Pokusa fałszywej doskonałości

Diabeł nie znosi bezinteresownej miłości Boga do stworzenia. Wbrew pozorom głównym celem jego działania jest niedopuszczenie do tego, aby człowiek rozpoznał miłość Boga, przyjął Jego darmową łaskę i wydawał owoce. Spróbujmy zapytać, jakie reakcje budzą się w nas, gdy słyszymy słowa Jezusa: „Bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Czy …