Konferencje kardynała Saraha na płytach wydane przez Studio Katolik

Bóg zostawia nam wolność otwarcia drzwi, otwarcia bram naszych serc, aby wszedł „Król chwały”. „Oto stoję u drzwi i kołaczę” – mówił podczas rekolekcji „Dla mnie żyć to Chrystus” kardynał Robert Sarah.

Sam Bóg podejmuje inicjatywę, przychodzi do nas i już czeka u drzwi na spotkanie z nami. Oto dlatego Grecy nazwali dzisiejsze święto „Świętem Spotkania”.

Jezus puka. On chce wejść w komunię z każdym, kto jest zamknięty w jakiejkolwiek formie niewoli, w jakiekolwiek formie strachu.

„Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20).

KUP PŁYTĘ Z REKOLEKCJAMI „Dla mnie żyć to Chrystus” kardynała Roberta Saraha

Jak Symeon, wy i ja czekamy z wyciągniętymi ramionami na pewną zmianę – na przemianę serca? Rezygnacja z czegoś wymaga poddania się.

Przyjąć Chrystusa w naszych sercach, gdzie pragnie On zamieszkać, w taki sposób, abyśmy mogli powiedzieć za św. Pawłem: „Dla mnie żyć to Chrystus”.

Dla mnie żyć to Chrystus STUDIO KATOLIK kardynał Sarah

Niech Maryja i Symeon pomagają nam przyjąć Chrystusa! Amen! Niech się tak stanie!