rozważania różańcowe biblijne

Rozważania różańcowe Alicji Lenczewskiej

Ukazały się właśnie na rynku wydawniczym rozważania różańcowe na podstawie duchowych zapisków Alicji Lenczewskiej

To, co zapisujesz – mówił jej Pan Jezus – jest po to, aby ludzie zrozumieli, że Ja chcę mówić do każdego, by pokierować nim, ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia. Że jestem przy każdym człowieku, w każdej chwili jego życia. Że trzeba mnie pragnąć usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co wskazuję – pragnąć żyć według pouczeń Moich.

Różaniec. Rozważania Alicja Lenczewska
Różaniec. Rozważania Alicja Lenczewska

Duch Święty zstąpił na Maryję, by wypełnić Ją Bogiem i by stała się Nim brzemienna. A stało się to, gdy samotnie trwała w skupieniu i modlitwie. Pierwszym posłańcem był anioł, bo aniołowie są tymi dobrymi ducami, które są najbliżej ludzi, by im pomagać w dobrym, chronić przed złem i przekazywać wolę Ojca.

Ich zadaniem jest wskazywać Boga i pociągać na drogę prowadzącą ku Niemu. Pobudzać serce ludzkie do wszelkiego dobrego czynu: do otwarcia się na przyjęcie Boga i ufne oddanie się Jego miłości i mądrości.

Nie zapominaj więc o aniołach, którzy są najlepszymi twoimi przyjaciółmi. Trwaj w skupieniu i modlitwie w ich otoczeniu, aby Bóg wypełnił cię sobą. Abyś był zdolny przyjąć Jego wolę. (fragment rozważania I Tajemnicy Różańca Świętego)