Ewangelia 2020 rozważania na każdy dzień

Ewangelia 2020 Edycja Świętego Pawła
Ewangelia 2020 Droga Prawda Życie – Edycja Świętego Pawła

W Ewangelii Jezus mówi o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”.

Człowiek zaproszony jest do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Sam musi jednak podjąć trud wyruszenia w drogę, która została mu wyznaczona na tym świecie. Ta droga do Ojca wiedzie zawsze przez Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza i Nauczyciela.

On jest drogą, ponieważ w Nim znajdujemy najlepszy przykład życia pełnego miłości i miłosierdzia. On jest prawdą, ponie waż przez Niego poznajemy Bożą mądrość, tak bardzo potrzebną, aby wierzyć, ufać i kochać. On jest życiem w obfitości, jest źródłem życia pełnego, szczęśliwego, owocnego. 

Ewangelia opisuje życie, słowa i czyny Jezusa, jest słowem dobrej nowiny Boga dla człowieka.

Z pewnością nie jest opowieścią z lamusa, która przestarzała i zapomniana nie służy już nikomu. Ona jest wiecznie żywa i ciągle aktualna. Co więcej, jest dla człowieka najlepszą pomocą w dobrym i głębokim przeżywaniu swojego istnienia. Dlatego warto sięgać po Ewangelię codziennie.

Czytając i rozważając słowa Zbawiciela, możemy na nowo odkrywać piękno Jego ziemskiego życia, możemy powracać do tego, czego nauczał, i czerpać tę mądrość, która nie pozwala życia przegrać, która nie pozwala człowiekowi w życiu wegetować. 

Ewangelii nie czyta się jednak tak, jak czyta się gazetę. Nie słucha się jej tak, jak słucha się radia. Spotkanie z Bożym słowem wymaga od człowieka konkretnej postawy, postawy pokornego zasłuchania i otwartości na to, co chce powiedzieć Bóg.

Trzeba zatem znaleźć czas na uważną lekturę Ewangelii, potrzeba też głębokiej refleksji nad przeczytaną treścią, konfrontacji nauki Jezusa z własnym życiem. Trzeba wreszcie zacząć modlić się tymi słowami i według nich żyć. I najlepiej robić to codziennie. Wówczas możliwe jest poznanie Chrystusa i zachwycenie się Jego nauką oraz nieustanna przemiana życia.

KUP TERAZ :

EWANGELIA 2020 KOMENTARZE I ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ