Miesiąc: lipiec 2019

Łapanie Boga na gorącym uczynku

O dorosłych przygotowujących się do chrztu w rozmowie z ks. Tomaszem Jaklewiczem mówi s. Adelajda Sielepin CHR. Ilu ludziom pomogły Siostry przygotować się do chrztu?  W ciągu 17 lat uzbierałoby się ponad 200 osób, którym towarzyszyłyśmy w tej drodze, a w tym roku chrzest przyjmie 8 katechumenów.  Skąd się wziął katechumenat w Krakowie?  Najpierw były …

GRZECH

Celem demona wcale nie jest ujawnienie jego właściwego o działania. On wszystko robi, aby ukryć największe źródło cierpienia człowieka. Zniewolenie dręczenie złego ducha nie jest największym złem, które może zaszkodzić człowiekowi. Opętany z Gerazy mógł zostać zniewolony, bo być może lekceważył Boga i lekceważąco poddał się grzechowi. Największym zagrożeniem dla zbawienia człowieka jest grzech i …

Współczucie

Odczuwanie wspólnie z innymi Zdolność do wczuwania się w stan wewnętrzny bliźnich stanowi ważną umiejętność człowieka i jest warunkiem odczuwania współczucia. W okresie nazizmu w Niemczech współczucie było źle widziane. „Chwała wszystkiemu, co czyni twardym!” – brzmiało jedno z popularnych haseł tej maskulinistycznej ideologii. Od członków społeczeństwa domagano się dystansu do własnych uczuć i rezygnacji …

Uraza

Wewnętrzny bunt W rozmowach z osobami, którym towarzyszę, słyszę często stwierdzenie: „Czuję się urażony”. Urazić kogoś oznacza znieważyć go, zranić, zadać mu cierpienie, zaszkodzić mu. Uczucie urazy jest reakcją na czyjeś raniące słowa, obraźliwe gesty, krzywdzące postępowanie. Język niemiecki wiąże urazę z chorobą: gdy spotka mnie uraza (Kränkung). czuję się, jakbym był chory (krank) – …

Pokusa fałszywej doskonałości

Diabeł nie znosi bezinteresownej miłości Boga do stworzenia. Wbrew pozorom głównym celem jego działania jest niedopuszczenie do tego, aby człowiek rozpoznał miłość Boga, przyjął Jego darmową łaskę i wydawał owoce. Spróbujmy zapytać, jakie reakcje budzą się w nas, gdy słyszymy słowa Jezusa: „Bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Czy …

Wylewanie serca

Ten, kto wchodzi w ciemność, wchodzi na drogę wiodącą do kontemplacji. Precyzyjnie rzecz ujmując, już jest w kontemplacji. Kontemplacja to bowiem nic innego, jak ogarnianie duszy przez Boga. W opisie świadomego życia wiarą często posługujemy się metaforą drogi, która dobrze oddaje zawiłości rozwoju duchowego. Mistycy naszkicowali mapę pomagającą pokonywać kolejne etapy duchowego wzrostu. Jednak wiele …