GRZECH

Celem demona wcale nie jest ujawnienie jego właściwego o działania. On wszystko robi, aby ukryć największe źródło cierpienia człowieka. Zniewolenie dręczenie złego ducha nie jest największym złem, które może zaszkodzić …

Współczucie

Odczuwanie wspólnie z innymi Zdolność do wczuwania się w stan wewnętrzny bliźnich stanowi ważną umiejętność człowieka i jest warunkiem odczuwania współczucia. W okresie nazizmu w Niemczech współczucie było źle widziane. …

Uraza

Wewnętrzny bunt W rozmowach z osobami, którym towarzyszę, słyszę często stwierdzenie: „Czuję się urażony”. Urazić kogoś oznacza znieważyć go, zranić, zadać mu cierpienie, zaszkodzić mu. Uczucie urazy jest reakcją na …